En kvinnlig diakon sitter och samtalar med en man och en kvinna.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Stöd och hjälp

När livet är svårt finns hjälp att få. Vi erbjuder både samtalsstöd och stöd vid praktiska frågor.

Enskilda samtal 
Det finns många tillfällen i livet när vi behöver någon att prata med. Du kanske bär på en oro eller en känsla av ensamhet. Kanske behöver du dela tankar med någon och finna tröst och hopp i ett enskilt samtal. 

Själavård är i första hand till för att du ska må bra och kunna klara av din aktuella 
situation. Eftersom vi i kyrkan har en helhetssyn på människan, vill vi också kunna hjälpa dig med frågor som rör både ditt praktiska och ditt andliga liv. Det går bra att boka samtal med någon av våra diakoner eller präster. 

Öppen diakonmottagning  
Det är öppen diakonal mottagning på onsdagar kl. 09.00-12.00 på ”Mötesplats 
Klockargården”, ingång B. Om behöver råd och stöd finns diakoner på plats. Du kan också boka tid för samtal och själavård. Du är alltid välkommen!

Parterapi 
Vi erbjuder samtal för par, där det ges hjälp och verktyg att komma från låsning 
till lösning. Samtalen leds av Daniel Hafner som är präst och utbildad parterapeut inom EFT (emotionellt fokuserad parterapi). Samtalen är kostnadsfria och erbjuds i mån av tid. Kontakta Daniel Hafner: daniel.hafner@svenskakyrkan.se, tel. 070-162 97 78.

Kontakta våra diakoner eller präster om du behöver prata med någon, se nedan.