Skänk en gåva till Mikaelshjälpen - ditt bidrag är mycket värdefullt

Mikaelshjälpen är Sankt Mikaels församlings egen hjälpfond. Fondens huvudsakliga syfte är att bistå församlingsbor i nöd.

Hjälpen kan gälla:

  • Akuta hjälpbehov för enskilda församlingsbor. Hjälp kan t.ex. ske i form av inköp av matkassar, hjälp med betalning av räkningar mm.
  • Bidrag för enskilda församlingsbor vid deltagande i resor, kurser, rehabilitering mm.
  • Hjälp till papperslösa/flyktingar.

Mikaelshjälpen är helt beroende av bidrag och gåvor för att kunna bistå människor i behov av hjälp. Tack för din gåva!

PS. Varje gång du betalar för och tänder ett ljus i församlingens ljusbärare i Segeltorps kyrka och Vårby Gårds kyrka går pengarna till Mikaelshjälpen. DS

Swisha din gåva till: 123 289 43 27
Eller sätt in på plusgiro: 480 50 28-0

Du kan öppna din Swish-app och Skanna QR-koden nedan för enklare betalning.