Foto: Jenny Sigeman/Ikon

Självvattnande planteringslådor

Hos Kyrkogårdsförvaltningen kan man köpa begagnade självvattnande planteringslådor.

Förenkla skötseln av blommor och växter på gravar med en självvattnande planteringslåda. Planterar man i lådan får växterna stå ifred från träd- och gräsrötter. Växterna suger upp vätska efter behov och står sig mycket bättre under torra perioder än utan lådan.

Lådorna är 40x30 cm i innermått och kostar 800:- per styck. Montering av lådan kostar 300:-.

Vi har ingen skötsel på dessa gravar, anhöriga sköter graven själva.