Retreat

Flera församlingar har endags-retreat som ger tillfälle för stillhet och lugn. Här kan du läsa mer om de olika alternativen.

För att minska smittspridningen av Coronaviruset/Covid-19 har vi begränsat vår verksamhet. Stilla dag är tills vidare inställd.

Stilla dag i Huddinge församling
Stilla dag är ett tillfälle att hitta ro och stillhet i vår annars så stressiga vardag och att under tystnad få möta sina egna tankar och att lyssna inåt. Under dagen kan du delta i mediation, skapande verksamhet, lyssna på vacker musik, samtala med präst/diakon eller bara vara i lugn och ro. För mer information kontakta: Anja Karloja tel. 08-588 697 75, anja.karloja@svenskakyrkan.se

Stilla dag med frigörande dans i Segeltorps kyrka
Andrum för kropp och själ. Kom som du är, ingen anmälan krävs. Enkel frukost och lunch ingår. Fri entré.