Foto: Elliot Elliot

Tidningen Pax i Huddinge

Har du läst tidningen Pax? Ett livsfrågemagasin från Svenska kyrkan i Huddinge. Hör av dig om du inte har fått tidningen.

Pax i Huddinge är en tidning som ges ut av Huddinge pastorat fyra gånger per år. Tidningen tar upp olika livsfrågor och har alltid ett tema. Vi vill skriva om frågor som berör människor idag och om hur vi kan hantera livets frågor, svårigheter och möjligheter. Tidningen vill ha ett nyfiket, öppet och ifrågasättande förhållningssätt till temat och tidningen är inte tänkt att ge färdiga svar. Vi undersöker temat tillsammans med läsarna. Utgångspunkten är att alla är vi experter på att leva och vad livet är.

Redaktion:
Redaktör: Maria Milén, tel. 08-588 697 83, maria.milen@svenskakyrkan.se
Skribent: Martin Vind Zettersten, 08-588 698 34, martin.zettersten@svenskakyrkan.se
Ansvarig utgivare: Torbjörn Strand, tel. 08-588 697 22, torbjorn.strand@svenskakyrkan.se

Förutom att tidningen kommer ut i brevlådorna, kommer den även att finnas på webben och i alla kyrkor.

Vill du komma med synpunkter eller har förslag på innehåll kontakta:
Maria Milén, redaktör 08–588 697 83.
maria.milen@svenskakyrkan.se

Foto: Elliot Elliot
Pax tema ensamhet
Pax nr 3
Pax nr 2
Pax nr 1