Foto: Elliot Elliot

Tidningen Pax i Huddinge

Tidningen Pax i Huddinge har nu lagts ner. Här kan du läsa alla nummer som vi givit ut. Pax är en tidning som Svenska kyrkan i Huddinge delade ut till alla hushåll i Huddinge kommun fyra gånger per år. I tidningen skrev vi om aktuella livsfrågor som berör allas våra liv.

Foto: Elliot Elliot
Pax tema ensamhet
Pax nr 3
Pax nr 2
Pax nr 1