Oasen i Vårby Gårds kyrka

Musik, bön och eftertanke med gemenskap och mat på torsdagar.

Oasen på torsdagar – andakt med musik och ljuständning 

Samling i kyrkan 11:30 för musik, bön och eftertanke. Lunch efteråt på Oasen (plan 6). Kl 13:00 finns möjlighet att delta i en Bibelstudiegrupp, för dig som vill.

Hitta hit: Vårby allé 5. 
För mer info: Ronny Gilderskär

Start: 2/2. Avslutning: 11/5.