Foto: Lottie Lindtrup

Minneslundarna byter namn!

Minneslundarna på S:t Botvids begravningsplats byter namn, Gamla minneslunden blir Skogsgläntan och Nya minneslunden får heta Parklunden.