Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna

Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna

Från vänster Elisabeth Norberg (gruppledare), Louise Rollins. Frånvarande Marianne Broman. Lilla bilden: Elisabeth Norberg, gruppledare

Nedan hittar du information från en av nomineringsgrupperna som ställer upp i valet. Åsikterna som uttrycks är gruppernas egna.

1. Varför ska jag rösta i kyrkovalet?
Svenska kyrkan är en folkkyrka, vilket bland annat innebär att det är alla vi som är medlemmar som kan vara med och bestämma om kyrkans framtid.

2. Varför ska jag som medlem rösta på just er?
Vi vill att kyrkan ska göra hållbara val vad gäller allt från kyrkkaffe till solceller.
Vi står för solidaritet med världens alla människor och att kyrkan ska vara inkluderande och själavårdande.

3. Vilken är den viktigaste förändringen ni vill göra under kommande mandatperiod?
Speciellt viktigt i ett samhälle där psykisk ohälsa ökar, särskilt bland unga och där ofrivillig ensamhet växer, är kyrkans uppdrag att möta upp i själavård och diakoni. Därför vill Miljöpartister i Svenska kyrkan De gröna satsa mer på diakonala arbetet.
Den kristna tron har en självklar plats i samhällsdebatten när det gäller rättvise- och jämlikhetsfrågor och internationellt engagemang. Där vill vi att kyrkan ska ta ytterligare steg fram.

4. Hur ser er nomineringsgrupp på Svenska kyrkan som en aktiv aktör i samhällspolitiska frågor?
Svenska kyrkan i Huddinge pastorat ska genom sitt sätt att uppträda och verka i samhället gå före och bidra till den hållbara samhällsutvecklingen

5. Samhället och människor förändras och Svenska kyrkan står inför en stor utmaning att bli mer relevant för fler medlemmar. Hur ser er nomineringsgrupp att det ska göras?
Vi vill bland annat tydliggöra det viktiga diakonala engagemang som är en hörnsten i kyrkans dagliga arbete. Kyrkan behövs bland annat för att möta människors sociala och andliga behov genom hela livet, och tillsammans kan vi bidra till att kyrkan får resurser att möta de behoven.
Svenska kyrkan ansvarar för landets största sammanhållna kulturarv. Det handlar om byggnader, kulturhistorisk mark, musikliv och mycket annat. Förvaltningen av kyrkor, föremål och mark ska ske långsiktigt, skonsamt och antikvariskt sakkunnigt. Kyrkorna ska vara öppna för gudstjänstbesök, kulturupplevelser eller bara en stilla stund.