Många brinnande ljus. Någon tänder ett ljus med hjälp av ett annat.
Foto: Sondem /Shutterstock

Med anledning av den tragiska dödsskjutningen i Skogås

Ingen av oss har kunnat undgå det fasanfulla som har skett i vårt älskade Skogås då en 15-årig pojke sköts ihjäl på en restaurang i lördags. Tillsammans är vi många olika aktörer som arbetar med att ge stöd och tröst åt de drabbade.

Ingen av oss har kunnat undgå det fasanfulla som har skett i vårt älskade Skogås då en 15-årig pojke sköts ihjäl på en restaurang i lördags. Tillsammans är vi många olika aktörer som arbetar med att ge stöd och tröst åt de drabbade.

Svenska kyrkan samverkar med skola, fritidsgårdar, Polisen, den muslimska föreningen och andra aktörer i det viktiga arbetet att förebygga att fler våldsdåd sker, att fler barn dras in i kriminalitet och våld. När en sådan sak sker är det lätt att överväldigas av oro. Det är naturligt att bli rädd för att vistas ute i på gator och torg för egen del eller sina barns del. I Trångsund Skogås församling tänker vi att det är viktigare än någonsin att barn och unga får känna tillit och glädje i sina fritidsaktiviteter och får tillgång till sammanhang där man får tala om det svåra. Därför fortsätter alla församlingens aktiviteter i vanlig ordning. Vi står i kontakt med Polisen och följer utvecklingen. Vi ser kontinuerligt över kris- och handlingsplaner i våra verksamheter.

Genom att följa Trångsund Skogås församling på sociala medier får du tillgång till den senaste informationen om något skulle förändras i våra verksamheter. Att vi vuxna är synliga på gator och torg är viktigt för att öka tryggheten för våra barn och unga.

 

 

Låt oss till sist påminna oss om bönens kraft i svåra tider. 
Gud, vi är oroliga
Vi vänder oss till dig med den vånda vi delar med människor i vår stad och vårt land.
Vi ber för dem som vaknat upp till ljudet av en bomb i sitt trapphus, av glassplitter i sitt sovrum.
Vi ber för föräldrar som ser sina barn lämna hemmet med skottsäkra västar.
Vi ber för familjer som sörjer sina döda barn och syskon,
för tonåringar som aldrig mer kommer få se sin vän.
Vi ber för barn som lockas eller tvingas begå kriminella handlingar.
Vi ber för häktespersonal, poliser, socialtjänst, rättsväsende, skolpersonal, politiker, ideella organisationer, kyrkor.
Vi ber för dem som drivna av hat, hämndlystnad, rädsla eller girighet använder våld. Visa att en annan väg är möjlig.
Vi ber för oss alla om;
Kraft att stå emot våldet
Vishet att hitta vägar att stävja kriminalitet
Mod att visa omsorg
Insikt om vart kärlekens väg leder oss
Tro att fredens väg är möjlig
Gud, vi är oroliga.
Tack för att du delar vår vånda och att du hör vår bön.

Ljuskrans i Mariakyrkan

Bön av Jenny Dobers/Equmeniakyrkan
Amen