Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Lösa föremål på gravar

Vi har fått flera frågor kring våra ordningsföreskrifter gällande lösa föremål på gravarna. Här kan du läsa kyrkogårdschefen Pauline Bergmans förklaring av föreskrifterna.