Kristdemokrater i Svenska kyrkan

Kristdemokrater i Svenska kyrkan

Från vänster: Edmundo Pérez, Kjell Vingmyr, Timo Pesonen, Tuula Pesonen, Catharina Malmfors, Kaija Jansson, Pia Berkman (gruppledare). Lilla bilden: Pia Berkman, gruppledare

Nedan hittar du information från en av nomineringsgrupperna som ställer upp i valet. Åsikterna som uttrycks är gruppernas egna.

Varför ska jag rösta i kyrkovalet?

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund med 5,8 miljoner medlemmar. Som medlem bidrar du till gemenskap för dig själv och andra. Du bidrar också till att bevara vårt gemensamma kulturarv. Du påverkar inriktningen på kyrkans verksamhet genom att rösta!

Varför ska jag som medlem rösta på just er?

Vi vill att kyrkan ska vara en del av alla människors vardag – kyrkan ska finnas till för hela familjen, vid fest och högtider men också i svåra stunder. Vi är stolta över den verksamhet som kyrkan bedriver idag och därför vill vi att alla ska kunna ta del av den. Vi vill verka för att vi ska få många fler frivilliga som genom sitt engagemang och tillsammans med kyrkans personal kan utveckla kyrkan. Samarbete med både kommun, andra kyrkor och organisationer ser vi också som viktiga samarbetspartners.

Svenska kyrkan är en kyrka för hela familjen och står upp för alla människors unika, lika och okränkbara värde.

Vilken är den viktigaste förändringen ni vill göra under kommande mandatperiod?

Vi vill vara med och påverka att fler människor ska få del av kyrkans verksamhet genom olika informationskanaler, såsom till exempel internet, öppet hus, bjuda in till riktade grupper.

Hur ser er nomineringsgrupp på Svenska kyrkan som en aktiv aktör i samhällspolitiska frågor?

Kyrkan måste tala klarspråk när mänskliga rättigheter kränks. Vi tycker att det är självklart att kyrkan ska stå upp mot orättvisor både i Sverige och övriga världen.

Samhället och människor förändras och Svenska kyrkan står inför en stor utmaning att bli mer relevant för fler medlemmar. Hur ser er nomineringsgrupp att det ska göras?

Vi ser den digitala utvecklingen som mycket positiv. Svenska kyrkan bör fortsätta den digitala vägen med presentationen av kyrkans alla verksamheter som till exempel diakoni, sjukhuskyrkan, häktesarbetet, konfirmation och ungdomsverksamheten.