Kortfilmer

Kortfilmer med barn och unga i Huddinge pastorat

Att hitta sin väg i livet är inte alltid lätt. Vissa saker styr vi över och andra händer bara. Men vad har jag för ansvar för vilken väg jag tar. Vilket ansvar har jag att ta hand om min medmänniska?

Flemingsbergs församling har i samarbete med Föreningen ErFilm, skapat tre kortfilmer, som handlar om barn och ungdomars vägval i livet. Vi hoppas att dessa ska inspirera till fördjupat samtal om livet, identitet och val, i grupper med barn och ungdomar.

Filmerna fungerar som ett samtals- och diskussionsmaterial. Målgruppen är skolor, ungdoms- och konfirmandgrupper som vill arbeta och fördjupa sig i livsfrågor. Målet är att ge barn och ungdomar en plats och möjlighet att själva sätta ord på sina tankar kring livsval. Det handlar om livet. Det handlar om att vara människa, i all vår styrka och svaghet. 

Vill du att er församling, skola, eller ungdomsgrupp ska få ta del av filmerna?

kontakt

Elin Engström, 08-588 698 22, elin.engstrom@svenskakyrkan.se

David Forssander, 08-588 698 41, david.forssander@svenskakyrkan.se

Filmerna

 

 Min enda önskan  (speltid ca 7 min) Se filmen

365 dagar (speltid ca 20 min) Se filmen

Om jag hade fått välja (speltid ca 8 min) Se filmen

Filmerna är skapade tillsammans med barn och ungdomar i Huddinge pastorat, utan krav på tidigare skådespelar- erfarenhet.

Producent David Forssander, Elin Engström, Svenska kyrkan i Flemingsberg.

Filmerna har skapats i samarbete med: Röde Orm Film AB, Sensus Studieförbund och med stöd av: Stockholms Stift, Huddinge pastorat, Stiftelsen Huddinge kyrkliga samfond, Makarna Malmqvists minnesfond.