Foto: Jonathan Frandsen

Handarbeta och samtala i Huddinge församling

Vi träffas varje fredag förmiddag klockan 10.00-11.30 och handarbetar tillsammans i Prästgården. Drop-in.

Handarbeta och samtala på fredagar 10.00-11.30 i Prästgården
Ta med dig ditt egna handarbete så träffas vi i Prästgården och handarbetar
tillsammans. Ingen föranmälan, det är bara att komma.

Termin: v. 38-48

Plats: Prästgården, Kommunalvägen 29

För mer info: Åsa Nilsson, tel 08-588 697 76, asa.m.nilsson@svenskakyrkan.se