Foto: Magnus Aronsson

Kyrkkaffe tema klimatet i Flemingsberg

Kyrkkaffet är tills vidare inställt. Frukostsamtal om klimat och miljö på söndagar i Flemingsbergs kyrka.

För att minska smittspridningen av Coronaviruset/Covid-19 har vi begränsat vår verksamhet. Kyrkkaffet är tills vidare inställt.

Kyrkkaffe tema klimatet
Söndagarna 26/1, 23/2, 29/3, 26/4 och 31/5.
Sista söndagen varje månad är ett av borden vid kyrkkaffet efter mässan reserverat för samtal kring klimatfrågan. Hur förvaltar vi Guds skapelse? Vi delar tankar.

Information & frågor:
Anja Dahlström, diakon
08-588 698 47
anja.dahlstrom@svenskakyrkan.se