Information om covid-19 till de som har annat språk än svenska som modersmål

Myndigheten för stöd till trossamfund har sammanfattat bland annat informationsvideos från trossamfundens ledare, informationsblad och telefonstöd på olika språk angående Covid-19 och smittspridning.

informationstjänst för frågor om coronaviruset på flera språk

Myndigheten för stöd till trossamfund har en informationstjänst/ telefontjänst för frågor om det nya coronaviruset och covid-19. Du som har allmänna frågor om coronaviruset och covid -19, och talar något av språken arabiska, somaliska, persiska, tigrinja/amarinja och ryska, kan ringa telefonnummer 08-123 680 00. De som svarar på frågorna arbetar som hälsokommunikatörer på Transkulturellt centrum i Stockholms län. Telefontiden är vardagar mellan klockan 9-12 och 13-15. 
Information om COVID-19 på olika språk

Filmer med information om Covid-19 från olika trossamfund

Med anledning av den rådande situationen har Myndigheten för stöd till trossamfund och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bett företrädare för olika trossamfund att informera om Corona/COVID-19.
Filmer med företrädare för olika trossamfund

Informationsfilmer från region stockholm

Myndigheten för stöd till trossamfund har lag upp Region Stockholms videofilmer på olika språk med information om hur man kan hjälpa till att minska smittspridningen. På sidan finns också informationsblad i pdf på 17 olika språk om Covis-19 från Region Stockholm.
Informationsfilmer och informationstjänster för frågor om coronaviruset från Region Stockholm