Foto: Instagram

Följ oss på Instagram!

Under året kan du följa församlingar och förvaltningar i Svenska kyrkan i Huddinge på Instagram! Under juli är det Kyrkogårdsförvaltningens olika enheter som ger oss inblick i verksamheten! Följ kontot svk_i_huddinge på Instagram!