Fredagar med fredsbön, lunch och bibelsamtal

Vid lunchtid varje fredag kl 12:00 samlas vi för bön, lunch och samtal om tro. Du kan var med på allt eller välja bara det som passar dig.

Fredsbön varje fredag kl 12:00

Vi ber för världens alla drabbade av väpnade konflikter, för konfliktlösning och fred.

Kontakt & information:
Torbjörn Gustavsson, diakon

Lunch serveras kl 12:30

Självkostnadspris 40 kr. Vi tar kontanter eller swisch.

Bibelsamtal kl 13:00

Hur gör Gud? Vad vet vi om Jesus? Varje vecka diskuterar vi frågor om tro utifrån olika bibeltexter. Ta med dina funderingar och var med i diskussionen!