Meny

Fredsbön med soppa och bibelsamtal i Flemingsbergs kyrka

Fredsbön med soppa tar en paus. Varje fredag samlas vi för att be för alla som är drabbade av krig. Vi ber för konfliktlösning och för fred.

För att minska smittspridningen av Coronaviruset/Covid-19 har vi begränsat vår verksamhet. Fredsbön med soppa tar tills vidare en paus.

Varje fredag kl 12.00

Efter fredsbönen serveras soppa i Malmstensrummet. Därefter bibelsamtal.

Kontakt & information:
Baldur Baldursson, präst

Baldur  Baldursson

Baldur Baldursson

Svenska kyrkan i Huddinge

Präst, Flemingsbergs församling

Mer om Baldur Baldursson

Präst i Flemingsbergs församling