Foto: caroline hedin

Fråga prästen Daniel

Du kan fråga Daniel om allt mellan tro och tvivel. Och om konfa i Huddinge såklart! Vad undrar du över? Ställ din fråga här!

Vem kan konfirmeras?

Det är öppet för alla. Det är inte bara för en viss ålder även om det vanligaste är att man är 14-15 när man är med i konfirmandverksamhet.  

måste man vara döpt?

För att konfirmeras, ja. Men inte för att vara med i konfirmationsverksamheten, nej. Men för att kunna konfirmeras i den avslutande, högtidliga gudstjänsten måste man vara döpt och medlem i kyrkan. Det är så därför att konfirmationen är en bekräftelse, ditt  ”ja!” till dopet – ett positivt uttryck för att du vill vara med i kyrkan som de döptas gemenskap och fortsätta utforska vad ett liv som kristen kan innebära. Om man vill konfirmeras men inte redan är döpt så blir man döpt under konfirmandtiden. Då blir man också medlem av svenska kyrkan.

Måste man tro på Gud för att konfirmeras?

Man måste ingenting.  Det är helt frivilligt att konfirmeras och vad du tror eller inte tror är en sak mellan dig och Gud. Däremot utgår konfirmationundervisningen och själva konfirmationshandlingen självklart från att Gud är verklig och att kristen tro är något i grunden naturligt och bra.

Det är inget tvång att konfirmeras efter att man deltagit i verksamheten. Konfirmationstiden är ett bra tillfälle att få prata och diskutera, ställa frågor om tro och liv och förhoppningsvis få en del bra svar också! Hoppa på, prova på, testa – sedan bestämmer du själv om du vill konfirmeras eller inte.


Vad gör man under konfirmandtiden?

Det beror på hur konfirmandlärarna väljer att lägga upp det – och vad du som konfirmand gör konfirmandtiden till! Föredrag, samtal, diskussioner, se på film, lekar, värderingsövningar, studiebesök och utflykter är några exempel på vad som kan förekomma – det kan variera mycket. Naturligtvis kommer teman som har med Gud, tro, människosyn, och kristen traditionm, att göra, upp. En del konfirmandgrupper är små. En del grupper är stora. Det blir skillnad om man är 5, 15 eller 50 konfirmander, och om man är på hemmaplan eller åker bort på läger.

Här är ingen tanke dum eller fel. Våga fråga. Du får vara anonym.