Foto: Svenska kyrkan

Färdplan för klimatet antagen

Den 19 december 2019 antog Kyrkostyrelsen ”Färdplan för klimatet”. Enligt planen ska Svenska kyrkan vara klimatneutral år 2030,