Foto: PMB Media & Design

Enkät för utträde

Du har valt att gå ur Svenska kyrkan. Ett beslut som antagligen föregåtts av många tankar och funderingar. Vi tar gärna del av dina åsikter. Självklart är enkäten anonym.

Mer information om vad det innebär att avsluta sitt medlemskap i Svenska kyrkan hittar du om du klickar här!