Foto: Tim Fors

En relationsstärkande kurs för par

Huddinge församling bjuder in till en kurs som syftar till att stärka parrelationer. Pandemin har satt sina spår i våra liv. Omställningen har ibland inneburit belastningar på våra relationer. Den här kursen vill stötta par att prata om svåra ämnen och hitta bra lösningar tillsammans.

Pandemin har påverkat hela världen, vårt land och våra liv på olika sätt. Den förändring vi varit tvungna att göra i våra liv har inneburit påfrestningar på olika sätt. Vi vill bjuda in till en kurs som syftar till att stärka parrelationer.

Vilka riktar sig kursen till?
Vi vänder oss till par som tror att de skulle må bra av att förbättra sin kommunikation. Vår målsättning är inte i första hand att lösa problem, utan att erbjuda metoder kring hur par kan prata om svåra och viktiga ämnen och därmed hittar lösningar.

Om det är akut kris eller om en skilsmässoprocess redan är igång, rekommenderar vi familjerådgivning.

Kursen består av fyra träffar där vi försöker kartlägga vilka utmaningar som behöver tas itu med. Kursen ges som en helhet och vi träffas på coronasäkert avstånd.

Kursen innehåll: 
1.
Vi kartlägger utmaningar
2 & 3. Handfasta verktyg ges kring kommunikation
4. Vi blickar framåt och följer upp tankar och reflektioner

Kursledare är Åsa Nilsson som är diakon och Daniel Hafner som är präst.

Tid:  Tisdagar kl. 18.00-20.00 den 10/11, 17/11, 1/12 & 18/12.  

Plats: Prästgården, Kommunalvägen 29

Kostnad: Kostnadsfritt (betald av medlemmar i Svenska kyrkan)  

För frågor kontakta: Åsa Nilsson, tel. 08-588 697 78

Anmälan: mejla till Åsa Nilsson på Asa.m.Nilsson@svenskakyrkan.se 

OBS! Begränsat antal platser.