Ditt bidrag behövs!

Just nu finns det ungdomar i Huddinge som saknar ett hem. Vill du ge ett bidrag till att de ska få någonstans att bo?

Ditt bidrag behövs! Swischa till 1230929372 (mottagare är diakoni Huddinge pastorat).

Svenska kyrkan i Huddinge verkar tillsammans med Frivilliga familjehem, Röda korset, Rädda barnen och Ensamkommandes förening för att ensamkommande ungdomar ska få tak över huvudet.

Tack för ditt stöd!