Diakonimottagning i Flemingsbergs kyrka

Öppen mottagning tisdagar och torsdagar kl 9:30–11:00. Samtal, själavård, råd och stöd.

DIAKONIMOTTAGNING 

Öppen mottagning tisdagar och torsdagar kl 09:30–11:00 med möjlighet till samtal och själavård, råd och stöd i ekonomi eller andra frågor samt hjälp med kontakter med andra instanser i samhället. 

Plats: Samtalsrummet direkt till höger när du kommit in i kyrkans foajé. Vänta gärna i foajén eller i Malmstensrummet om det är samtal före. Vid övrig tid kan du kontakta någon av diakonerna:

  • Hannu Lounela, diakon 08-588 698 28
  • Hanna Björklund, diakon 08-588 698 29
  • Torbjörn Gustafsson, diakon 08-588 698 31

SAMTAL MED PRÄST ELLER DIAKON 

Att samtala med en präst eller diakon är gratis. Ta kontakt med någon av våra präster eller diakoner om du vill samtala om livets frågor, stora som små. Präster och diakoner har tystnadsplikt. 

Kontaktuppgifter hittar du här:

Personal i Flemingsbergs församling

SORGEGRUPP FÖR VUXNA

Svenska kyrkan i Huddinge erbjuder dig som mist en anhörig eller nära vän att delta i en samtalsgrupp för sörjande. Där får du hjälp att sätta ord på din sorg tillsammans med andra i samma situation. För mer information och anmälan kontakta Johanna Saxerbo, präst. Tel: 08-58869788. E-post: johanna.saxerbo@svenskakyrkan.se

STÖDGRUPP FÖR BARN OCH UNGA I SORG

Vi erbjuder stödgrupper för barn och unga som mist någon närstående. För mer information och anmälan kontakta Anna Stiernstedt, diakon. Tel: 08-58869781. E-post: anna.stiernstedt@svenskakyrkan.se