Foto: Pauline Bergman

Gamla minneslunden har blivit som ny

Nu är det lättare att ta sig till S:t Botvids gamla minneslund. Ett "lyft" för både vägen och smyckningsplatsen!

S:t Botvids gamla minneslund har tillgänglighetsanpassats genom att vägbanan upp till minneslunden har lyfts upp i nivå med smyckningsplatsen. Man kan nu köra bil ända fram för den som har behov av detta.
Inte bara vägbanan har fått ett ”lyft”, även smyckningsplatsen har fått ett nytt utseende med bland annat nya utsmyckningar.

Foto: Pauline Bergman
Foto: Pauline Bergman