Kaukasisk förgätmigej
Foto: Lottie Lindtrup

Därför är det bättre med perenner än ettåriga blommor

Perenner är fleråriga växter som vissnar ner på vintern och börjar växa igen på våren. De är miljövänligare och billigare i längden än ettåriga blommor eftersom de bara behöver planteras en gång och sedan kan bli fler genom delning. Odling, transporter och emballage gör hanteringen av de ettåriga växterna väldigt resurskrävande.

Varför vi vill använda perenner på kyrkogården, i rabatter och på gravar
Svenska kyrkan i Huddinge strävar efter att alltid välja det hållbaraste alternativet för miljön. Eftersom det är miljövänligare med perenner än ettåriga blommor kommer vi under en treårsperiod att ställa om våra rabatter och gravskötslar till perennplanteringar. Det berättar Jannica, som är arbetsledare på Huddinge och Tomtberga kyrkogårdar. Vi följer med henne ut på kyrkogården för att få veta mer.

Julros Foto: Lottie Lindtrup

Ettåriga blommor kräver mycket energi
Hon berättar att det krävs mycket energi att odla ettåriga blommor, de ska drivas i växthus som värms upp på vintern. Det krävs mycket vatten för att odla dem och de sätts i krukor, ofta i plast som sedan kastas när de planteras ut. De transporteras ofta lång väg för att distribueras till kund, de kräver mycket arbetsresurser för att plantera dem och sedan ta bort de utblommande och de blommar bara en säsong och sedan måste man köpa nya. De kräver även mycket bevattning för att inte torka ut och då vattnas även gräset som därmed växer fortare och behöver klippas oftare. Vilket ju inte gynnar miljön. Jannica säger att varje natt bevattnas Tomtberga kyrkogård med cirka 15 000 liter vatten och Huddinge kyrkogård med 20 000 liter varav det mesta dunstar bort, vilket ju är slöseri med vårt färskvatten.

Perenner vinst för miljön
Perenner däremot behöver bara inhandlas en gång och det ger en ekonomisk vinst. Efter första året behöver de oftast inte vattnas alls. De växer för varje år och täcker jorden, de kan delas och på så sätt blir det fler växter, man kan sätta perenner som blommar vid olika tider så att det alltid finns blomning och ofta har perenner lång blomningstid. - Därför förespråkar vi perenner, säger Jannica.

Vilka perenner planterar kyrkogårdsförvaltningen på gravarna?
Vid beställning av perennpaket väljer personalen vilka perenner som passar bäst på platsen - om det till exempel är en solig eller skuggig plats väljs passande sorter och även vilka perenner som passar ihop och som kompletterar varann med blomningstider. Hur växterna trivs avgörs av läget, jordens ph-värde (en tallbacke har väldigt sur jord som passar utmärkt för till exempel hortensia.)

Exempel på planteringar med perenner på gravar

Skötsel av perenner
Planteringssäsongen för perenner sträcker sig från april till september. När man planterar dem ska man tänka på att hålla de rekommenderade avstånden mellan plantorna, om man planterar för tätt konkurrerar plantorna med varandra och blir aldrig fullt utväxta.
Många, men inte alla perenner bör delas efter några år. Detta ökar livskraften hos plantan eftersom växten får nya kontaktytor mot jord och gödning, samtidigt som den ofta får mer utrymme att växa på. Det är ganska lätt att se vilka perenner som bör delas. Går det lätt att ta nya skott från plantan ska den delas med jämna mellanrum.
För bästa övervintring är det bra om gamla blad och blommor lämnas kvar på hösten. De fungerar då tillsammans med löv och kvistar som ett täcke för plantan under vintern. Det som lämnats kvar som skydd klipps bort på våren och trädgården är då redo för ännu en växtsäsong.

Jannica är arbetsledare på kyrkogården Foto: Lottie Lindtrup

Vad gör kyrkogårdsförvaltningen för miljön?
Sedan ett antal år har kyrkogårdsförvaltningen gjort satsningar på miljön. Vi har bland annat genomfört minskade utsläpp från krematoriet, bytt till elektriska och fossilfria maskiner och fordon, komposterar trädgårdsavfall, använder KRAV-märkt gödning, ”lånar” åsnor som betar och ”klipper gräset” i Prästgårdsparken och vi arbetar med att främja biologisk mångfald bland annat genom att ha bikupor på kyrkogårdarna. Vi har även installerat solpaneler på ekonomibyggnaders tak.

Framtidsplaner för miljösatsningar på kyrkogårdar och begravningsplatser
Ett av delmålen i vår miljödiplomering är att inom en treårsperiod byta alla ettåriga blommor mot perenner.
Jannica berättar att man planerar för att anlägga planteringar som gynnar biologisk mångfald, som till exempel bin och humlor. Biokol, som bland annat binder koldioxid kommer användas vid plantering.

Bikupa på Tomtberga kyrkogård
Bikupa på Tomtberga kyrkogård Foto: Lottie Lindtrup

Här kan du beställa perennpaket till graven:

Kyrkogård och gravar :

OBS! Kyrkogårdsförvaltningens administration i Klockargården och i kapellet på S:t Botvids begravningsplats har för närvarande stängt för besökare på grund av rådande smittorisk. Det går bra att kontakta oss som vanligt på telefon eller e-post. Vi ber om er förståelse för detta.

 Telefontider:
Måndag, onsdag, torsdag 09.00-11.30 & 13.00-14.00
Tisdag och fredag 09.00-11.30
Avvikelser från dessa tider kan förekomma

 S:t Botvids begravningsplats
Bokning av gravsättning och ärenden gällande gravar
Kontaktperson: Marie Carlsson
Telefon: 08-588 697 43
E-post: hkgf@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Häggstavägen 6 (Expeditionen kapellet), 141 90 Huddinge

 Tomtberga & Huddinge kyrkogårdar, Trångsunds begravningsplats
Bokning av gravsättning och ärenden gällande gravar
Kontaktperson: Petra Heinämaa
Telefon: 08-588 697 31
E-post: hkgf@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Kommunalvägen 21, 141 48 Huddinge

 Postadress till kyrkogårdarna:
Kyrkogårdsförvaltningen, Box 1109,141 23 Huddinge

Här kan du läsa mer