Centerpartiet

Centerpartiet

Från vänster: Karin Adolfsson, Tomas Selin, Bengt Sundbaum, Angelica Bodén,. Frånvarande: Margareta Hedstöm, Lars Göran Asmundsson, Ann-Marie Börjesson, Annelie Rogmalm, Lars- Göran Sander, Lars Berkesten, Bengt Åkerblom, Maj Vestin, Maud Blomberg, Didrik von Seth, Lisa Alexandersson.

Nedan hittar du information från en av nomineringsgrupperna som ställer upp i valet. Åsikterna som uttrycks är gruppernas egna.

1.Varför ska jag rösta i kyrkovalet?

Kyrkan har med alla medlemmar, ideella och kulturarvet en unik position att erbjuda oss en mötesplats och gemenskap i en föränderlig omvärld. Som medlem behövs din röst och ditt engagemang för att ansvarsfullt säkerställa en öppen folkkyrka.

 2. Varför ska jag som medlem rösta på just er?

Centerpartiet i Huddinge pastorat vill ta ansvar för en öppen, medmänsklig och modig folkkyrka, och har erfarenhet av att leda med hänsyn till helheten. Vi tar ansvar för ekonomin, miljön och för den sociala hållbarheten.

 3. Vilken är en viktigaste förändringen ni vill göra under mandatperioden?

Att genom ett aktivt miljö- och klimatarbete också ta ansvar för ekonomisk hållbarhet över tid, att hela pastoratet ska HBTQ-certifieras, och vi vill låta kyrkans anställda utvecklas och känna en arbetsglädje som bättre möter kraven på omställning.

 4. Hur ser er nomineringsgrupp på Svenska kyrkan som en aktiv aktör i samhällspolitiska frågor?

Svenska kyrkan är en viktig aktör att påminna oss om det medmänskliga i samhällsdebatten, liksom för att inkludera fler i den kyrkliga och samhälleliga gemenskapen, oavsett ålder, kulturell och etnisk bakgrund, eller sexuell läggning.

 5. Samhället och människor förändras och Svenska kyrkan står inför en stor utmaning att bli mer relevant för fler medlemmar. Hur ser er nomineringsgrupp att det ska göras?

Kyrkan måste erbjuda en plats för människor oavsett var i livet de befinner sig, därför måste det kännas enkelt att delta i kyrkans aktiviteter. Genom att vara fysiskt närvarande i hela vårt pastorat, bjuda in människor i både tro och tvivel, för öppna samtal och delaktighet, med musiken och kyrkans fantastiska miljöer, med andra aktörer i samhället, och med både andlig och miljömässig hållbarhet, är vi övertygade om att Svenska kyrkan kan bli mer relevant för fler medlemmar.