En klimatsmart middag i Flemingsberg

Onsdag 21 november 17.00-18.00 föreläser Sana Pirot, ambassadör för de Globala målen i Flemingsbergs kyrka.

Bli målmedveten och lär dig mer om de globala målen
Onsdag 17.00-18.00
Dela en klimatsmart middag och lyssna på Sana Pirot,
ambassadör för de Globala målen.
Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Sana Pirot berättar mer om vägen dit.
Gratis! Ingen föranmälan!
Globala veckans folder