Begravning i tider av restriktioner

För dig som förlorat en anhörig i dessa tider då coronaviruset sprids kan det kännas svårt att planera en begravning. Vi hjälper dig hitta ett alternativ som blir bra för dig och dina nära och kära. 

Begravningen för en nära anhörig är ett viktigt steg i sorgeprocessen. Vi vill ta avsked och sörja tillsammans, men på plats kanske bara några få nära anhöriga kan vara.

Vi vill dock uppmuntra dig att ändå genomföra begravningen och inte skjuta upp den. Om begravningen skjuts fram, skjuter man också fram ett viktigt avslut och en start för sorgebearbetningen. 

 I våra kyrkor anpassar vi oss efter rekommendationerna för hur många som får samlas. De som samlas ska förstås inte tillhöra riskgrupperna eller ha symptom.
Bjud in gäster till en filmad gudstjänst 
Nu finner vi nya former för att stötta varandra på avstånd. Du behöver inte vara ensam med din sorg och oro. Tack vare mobiltelefoner och datorer, som många har tillgång till, kan vi hålla kontakt med varandra. Vi kan ses, vi kan filma och dela bilder.

Om du ber någon av de närvarande att filma, så kan ni direktsända via sociala medier eller andra digitala tjänster. Eller så kan ni dela filmen i efterhand.

Bjud in till minnesstund i efterhand
Begravningsgudstjänsten behöver inte skjutas upp, men en minnessamling kan äga rum senare. Ni kan då vara i våra lokaler och ha en gemensam andakt.

Vänta med begravningen
Det är möjligt att ha begravningen efter att den döde har kremerats. Då genomför vi gudstjänsten med urna i stället för kista och den kan vänta upp till ett år. 

"Dop, vigsel, begravning och aktiviteter för konfirmander i tider av corona" är inte publicerad