Foto: Lottie Lindtrup

Året runt på Huddinges begravningsplatser

Så här ser arbetsåret ut på våra begravningsplatser. Arbetsuppgifterna är beroende av vädret, till exempel när vi sätter på vattnet eller planterar blommor.

Januari-mars

Underhållsarbeten på maskiner och anläggningar.
Plogning och sandning efter behov.
Beskärning av träd och buskar pågår från november till mars.
I slutet av januari skickar förvaltningen ut årsfakturor för gravskötsel/tjänster.

Foto: Lottie Lindtrup

April

Arbete med gravrutor som har skötsel och planteringsavtal påbörjas när vädret tillåter, tidigast i april.
Senast den 1 april ber vi er ta hem era gravlyktor.
Säsongspersonalen börjar i olika omgångar med början i april.
Vårstädning, utbrunna ljus, granris, kransar och dylikt tas bort från skötselgravar.
Påskpaket ( Tête-à-tête) sätts ut till påsk.
Vårpaket (penséer) sätts ut innan sista april (om vädret tillåter). Undantag för S:t Botvid som inte kan ha vårpaket (penséer)  på grund av rådjuren.

Läs mer om gravskötsel/tjänster

Maj

Vattnet sätts i normalfall på i maj när frostrisken är över. I handpumpen på Tomtberga kyrkogård finns vatten större delen av året. När vattnet är igång meddelar vi detta på webbsidan.
Sandsopning.
Efter Mors dag, sista helgen i maj lämnas gravlyktorna som inte hämtats till återvinning.
Bina till våra bikupor kommer till kyrkogårdarna.
Gräsklippning och trimning från maj till oktober (beroende på väder)

Foto: Lottie Lindtrup

Juni-augusti

Sommarpaket och perennpaket planteras på skötselgravarna som har beställt detta. Det beräknas klart till midsommar.
Ogräs rensas från skötselgravar under maj-september.
Viss gödsling, gräsrenovering och allmän underhållstädning sker kontinuerligt efter behov.
Från och med juli utförs trädbeskärning och häckklippning.

September

Ljung planteras i månadsskiftet september-oktober.
Vi blåser och krattar löv och samlar upp.

 Oktober

Höststädning – i samband med höststädning tas sommarblommorna bort och planteringsrutorna städas, perenner putsas inte, det lämnas kvar till våren eftersom det skyddar växten under vintern.
Obs! Vi ber er att inte använda batteriljus eftersom batterierna är svåra att ta hand om det är resursslöseri när man slänger hela ljuset. Använd hellre stearinljus på graven.

November

Krans/rosett läggs ut i Allhelgonaveckan.
Under allhelgonahelgen håller S:t Botvids och Tomtberga kapell och även Trångsunds begravningsplats öppet med försäljning av bland annat kransar, ljus och honung från våra bikupor. Aktuella öppettider meddelas i god tid.
Vi plockar bort gravljus (om det inte är för mycket snö).
Säsongspersonalen slutar.
Ingen plantering av växter från november till mars.

 

Foto: Ammi Sköld

December

Vissna blommor och gravljus plockas bort kontinuerligt på skötselgravar under vintern.
Underhåll av maskiner och anläggningar.
Snörröjning vid behov. Endast vissa gångar plogas. (Kontakta kyrkogårdsförvaltningens personal om du har problem att komma fram till en grav.)

Foto: Marie Carlsson