Arbetskretsen i Mariakyrkan

Gruppen träffas varje torsdag (då det inte är torsdagsträff) klockan 13.00-14.30 i Mariakyrkan i Skogås.

Träffas torsdagar 13.00-14.30 i Mariakyrkan, mellan 23 jan och 28 maj (undantag: vid torsdagsträffar, utfärder samt helgdagar).
Arbetskretsen har till uppgift att samla in pengar för att stödja olika hjälporganisationer. Kretsen vill också vara en trivsam kyrklig gemenskap för sina medlemmar. Nya deltagare hälsas välkomna!
För mer information kontakta Lise-Lotte Bremer: 08-588 699 05. Arbetskretsens vårbasar går av stapeln 5 april.

Varmt välkommen att vara med!

Hitta hit: Mariakyrkan. Skogåstorget 10, Skogås.
Info: Lise-Lotte Bremer 08-588 699 05