Foto: Magnus Aronsson

Församlingsråd

Pastoratet består av två församlingar och i varje församlings har ett församlingsråd. Råden arbetar bland annat med gudstjänstlivets utformning och utveckling, ideellt engagemang och församlingens internationella arbete.

Bild från kyrkomötet. På duken längst fram visas texten Votering.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.