Foto: /IKON

Begravning

Vi finns här när sorgen drabbar 

Som anhörig är man ofta i chocktillstånd när ett dödsfall inträffat. Man vill göra något, genast. Eller man blir handlingsförlamad. Ofta är det bäst att vänta någon dag efter dödsfallet med att boka tid på begravningsbyrå. Då blir det lättare att orka ta emot information och fatta beslut.

Men det går inte att vänta alltför länge. Kroppen ska gravsättas (kistbegravning) eller kremeras inom en månad, enligt begravningslagen. 

Anhöriga bestämmer själva i vilken utsträckning man vill anlita en begravningsbyrå. Byrån ska i sin tur meddela prisuppgifter och kostnadsförslag. Det är viktigt komma ihåg att begravningsbyråns representanter handlar på uppdrag av dödsboet. De agerar inte på egen hand. 

Det är viktigt att ta farväl, särskilt vid livets slutliga avsked - döden. Då kan seder och symboler i samband med en begravning vara till tröst och stöd i det svåra och smärtsamma avskedet. 

Inför döden är det naturligt att vi är osäkra och rädda. När vi drabbas av sorg och död reagerar vi med både kropp och själ. Ibland kan sorgen kännas allt för tung att bära på egen hand. Kontakta våra präster och diakoner som är vana att möta människor i svåra situationer.   

Välkommen att kontakta oss via begravningsbyrån eller direkt till expeditionen för att boka begravning, själaringning och tacksägelsegudstjänst. 

När datum och kyrka/kapell för begravningen är bestämt kontaktar prästen er för vidare planering.

Minnesstund

Man kan hyra våra församlingshem i Munkarp, Norra Rörum, Tjörnarp och Hallaröd, hyran är 200,- för minnesstund i egen regi, i samband med begravning av tillhöriga inom församlingen.

Höörs församlingshem samt församlingshemmen i Munkarp och Hallaröd, kan bokas med förtäring och personal. Detta ombesörjer oftast  begravningsbyrån om kontakt har tagits. I Höörs församlingshem finns även möjligheten att boka bara lokal utan tillgång till kök.

Ring husmor Veronica Birkegård 0413-24917.

Mail: veronica.birkegard@svenskakyrkan.se

urnnedsättning

Urnnedsättningar har vi tisdagar–fredagar kl. 15.00 och bokas på församlingsexpeditionen 0413-220 95