Foto: Magnus Aronson /Ikon

Ung Pilgrim/Ledarskola

Vårt arbete med och för ungdomar efter konfirmationen.

Ung Pilgrim

Under namnet Ung Pilgrim samlar vi allt vårt arbete bland ungdomar efter konfirmationen. Många fortsätter efter konfirmationen i vår ledarskola och är med som en ung förebild i vårt konfirmandarbete men det finns andra uppgifter som man också kan gå in om man inte vill eller har tid att vara ledare i konfirmandgruppen. 

Som Ung Pilgrim blir man erbjuden att vara med på olika aktiviteter och läger och efter att ha varit med ett tag blir man erbjuden att göra en lite längre pilgrimsresa.

Ledarutbildning

Efter konfirmationstiden erbjuds ungdomarna att gå en ledarutbildning. I ledarutbildningen får man bland annat lära sig om grupprocesser, ledarstilar, lekmetodik, drama, skapa och genomföra andakter med mera. Under året försöker vi också att erbjuda möjlighet att gå på någon extern ledarubildning till exempel Ikon, som är Strängnäs stifts ledarubildning. Dessa utbildningar djupdyker i något tema till exempel; musik, psykisk hälsa, trygga möten. 

Parallellt med ledarutbildningen är man också med och praktiserar som ledare i konfirmandarbetet. 

Efter genomgången utbildning får man ett diplom och intyg på genomgångna moment. 

Ung ledare

Efter genomgången utbildning är man välkommen att fortsätta vara med i konfirmandgruppen eller i annat sammanhang som Ung ledare i församlingen.