Någon tar ut ett notblad från en pärm.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Tisdagskören

Vår kör för daglediga och seniorer.

Kören medverkar vid församlingens luncträffar och sjunger även i gudstjänster och på vårt äldreboende. 

Kören övar i Hölö kyrka

tisdagar kl. 10-12

Vid frågor kontakta