Överhölö kyrkoruin , del av ruinen i vackert kvällsljus
Foto: Isabella S Magnerholt

Överhölö kyrkoruin

Som en liten kuriosa tar vi även med Överhölö kyrkoruin (S:a Lucia) som ligger någon kilometer norr om Hölö centrum (vägen mot Mölnbo). Den byggdes på 1100-talet och stod öde redan 1575.
 
Den ligger på Broby gårds ägor men lånas av kyrkan för friluftsgudstjänster någon gång per år. 

Historik
Kort tid efter Gustav Vasas reformation slogs de två socknarna Ytter- och Överhölö samman. Församlingen i den övre socknen fick överge sin kyrka, som ganska snart låg i ruiner. 

Trots att endast delar av murverket har bevarats, har vi säkrare kunskap om Överhölö kyrka än om moderförsamlingens. Troligen uppfördes den senast omkring 1200 med ett rektangulärt långhus och ett smalare kor. Tornet som är ovanligt brett och kraftigt uppfördes inte samtidigt men väl under det romanska skedet. En egendomlighet är att tornet inte haft några ingångar i marknivå, vilket tyder på  att dess funktion delvis varit av fortifikatorisk art.

Under högmedeltiden eller omkring 1500 revs det gamla koret och kyrkorummet byggdes om till den sal som nu avtecknar sig i grundmurarna. Något senare byggdes sakristian, och slutligen ersattes trätaket med senmedeltida tegelvalv - ur Vägvisare till kyrkorna i Stockholms län. Kyrkportarna förvaras liksom kyrknyckeln och dopfunten bland Östra Södermanlands museums samlingar i Södertälje.