Om församlingen

Hölö-Mörkö församling ligger i södra delen av Södertälje kommun i Sörmland vid inloppet till Södertälje och gränsar i söder till Trosa kommun. Vi är en del av Svenska Kyrkan och vår församling ingår i Södertälje kontrakt i Strängnäs stift. Som en del av den världsvida kyrkan vill vi lokalt verka för att det kristna budskapet blir synligt i Hölö och Mörkö. Vi vill också verka för att vår församling skall vara en god gemenskap på kristen grund. Detta kommer till uttryck genom gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. 

Hantering av personuppgifter