Om församlingen

Hölö-Mörkö församling ligger i södra delen av Södertälje kommun i Sörmland vid inloppet till Södertälje och gränsar i söder till Trosa kommun. Vi är en del av Svenska Kyrkan och vår församling ingår i Södertälje kontrakt i Strängnäs stift. Som en del av den världsvida kyrkan vill vi lokalt verka för att det kristna budskapet blir synligt i Hölö och Mörkö. Vi vill också verka för att vår församling skall vara en god gemenskap på kristen grund. Detta kommer till uttryck genom gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.