Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse och ansvarig för all verksamhet i Hölö-Mörkö församling. Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige.

Ordförande

    Vice ordförande

      Kyrkorådets ledamöter

        Ersättare