Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige utses i kyrkoval som sker vart fjärde år av församlingens medlemmar. Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och utser inom sig ett kyrkoråd som är församlingens styrelse, de utser även begravningsutskott och fastighetsutskott.

Någon klubbar med en ordförandeklubba.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse och ansvarig för all verksamhet i Hölö-Mörkö församling. Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Beslutar i principiella ärenden och i ärenden av större vikt.

Begravningsutskott

Begravningsutskottet ansvarar för begravningsverksamheten i Hölö-Mörkö församling.

Fastighetsutskott

Fastighetsutskottet ansvarar för drift och underhåll av församlingens samtliga fastigheter.

Verksamhetsutskott

Verksamhetsutskottet stöttar upp församlingsarbetet med ideella krafter och anordnar bl a kyrkkaffe, ljusmanifestation, retreat och samordnar och informerar om internationella frågor, Act Svenska kyrkan och SKUT.