Församlingshemmet vid Hölö kyrka

Församlingshemmet

Församlingshemmet vid Hölö kyrka är inrymt i en gammal 1700-tals byggnad. Församlingshemmet byggdes senast om och till 2004/2005.

Huset används i församlingsverksamheten, bland annat körrepetitioner, sammanträden, lunchträffar, konfirmandträffar. Vi hyr även ut församlingshemmet till privata fester. I samband med vigsel, bröllop och begravning kan medlemmar i Hölö-Mörkö församlinga låna lokalen utan kostnad.