Fastighetsutskott

Fastighetsutskottet ansvarar för drift och underhåll av församlingens samtliga fastigheter.

Ordförande

  Vice ordförande

   Ledamöter

   Linda Chalkias
   Tomas Kullberg
   Daniel Myr
   Rickard Wastesson
   Åsa Lindgren, Kyrkoherde