Stöd och hjälp

Gemenskap, engagemang, samtal, möten, hjälp och stöd. Kyrkans diakonala arbete är till för alla.

I Holmsunds församling finns utbildad personal som lyssnar och ger stöd. Du kan få hjälp med allt från sorg till relationsproblem eller att söka ekonomiskt stöd.

Diakonin grundar sig i medmänsklig omsorg, förebilden finns hos Jesus. Han såg människan med kropp, själ och ande oavsett position i hennes sociala sammanhang.

stödtelefon 090-70 61 04

Med en präst eller diakon kan du prata om allt. För präster och diakoner är tron på Gud självklar, men du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller vara troende. Alla präster och diakoner har tystnadsplikt.

Behöver du någon att prata med?

Ring gärna Holmsunds församlings stödtelefon 090-70 61 04

Tala in ett meddelande med ditt namn och telefonnummer så hör vi av oss så snart vi kan.

Välkommen med ditt samtal!

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Verksamheter

Ideella uppdrag och engagemang

Läs mer här.

Besök på Vård och omsorgsboenden och i hemmet

Vi besöker regelbundet vård- och omsorgsboenden i församlingen och firar andakt och sjunger tillsammans. Vid behov gör vi även enskilda besök i hemmet.

Hållplatsen

En mötesplats i centrala Holmsund där människor och organisationer möts. Läs mer här.

Kyrkans Besökstjänst

För att möta behov och ta tillvara på ideella resurser finns Kyrkans besökstjänst. I den verksamheten kan man få chans att lyfta någon annans vardag genom besök i hemmet eller på boendet, att ledsaga till samlingar på äldreboenden, eller på annat sätt vara till stöd för någon annan.

Kyrkans besökstjänst består av ideella och anställda som vill bidra till ökad trygghet och omsorg i närsamhället. Vi besöker människor som vill ha sällskap, ska uppvaktas, eller behöver vår hjälp med något. Som ideell utbildas du  i vad det innebär att vara kyrkans utsända till människor som befinner sig i svåra situationer och att komma till insikt om uppgiften är något som skulle passa dig. Anmäl gärna ditt intresse till Anneli Almqvist eller Kristina Blomberg.

Kvinnogrupp 

En grupp som vänder sig till nysvenska som bor i församlingen. Vi träffas för gemenskap, samtal och kreativa verksamheter.

Middagar

En gemenskap över ett mål mat mitt i vardagen för församlingsbor. Läs mer

Samtalsgrupp om Sorg

Vi erbjuder samtal i grupp till de som mist en nära anhörig. Läs mer