Meny

Diakoni

Gemenskap, engagemang, samtal, möten och råd och stöd. Kyrkans sociala arbete är till för alla.

Diakoni är kyrkans sociala arbete och handlar om möte mellan människor i olika livssituationer. I arbetet länkas kyrka och samhälle ihop, samarbete och kontakter med socialtjänst, kommun, vårdinrättningar, försäkringskassa och ideella organisationer finns.

Diakonin grundar sig i medmänsklig omsorg, förebilden finns hos Jesus. Han såg människan med kropp, själ och ande oavsett position i hennes sociala sammanhang.

Diakonal verksamhet i Holmsunds församling

Kyrkbilen

En verksamhet i samarbete med ideella chaufförer som tar dig till gudstjänst och andra öppna verksamheter i församlingens kyrkor.

Bullbilen

Vi bjuder på fika i Holmsunds centrum, inomhus på vintern och utomhus på torget på sommaren. Hit kommer ca 40 personer varje gång för att få en kopp kaffe och en samtalsstund. 

Kvinnogrupp 

En grupp som vänder sig till nyanlända och övriga församlingsbor. Vi träffas för gemenskap, samtal och kreativa verksamheter.

Middagar

En gemenskap över ett mål mat mitt i vardagen för församlingsbor. Läs mer

Simskola för asylsökande

I samarbete med Storsjöhallen, Umeå Kommun.

Samtalsgrupp om Sorg

Vi erbjuder samtal i grupp till de som mist en nära anhörig. Läs mer

Församlingsaftnar och Gokväll

Två kvällar i gemenskap kring ett föredrag och fika. Gokväll är i Solbackakyrkan  och Församlingsafton i Obbola kyrka  i samarbete med Obbolas kyrkliga syförening.

Sopplunch

En gemenskap över en måltid för daglediga.

Hembesök

Alla kan inte ta sig till kyrkan så vi besöker dem som kan behöva få ett besök eller behöver någon att prata med.

Andakter på trygghetsboende

Varje vecka besöker vi vård-och omsorgsboenden i församlingen och firar andakt och sjunger tillsammans.

Uppvaktning av de som fyller 80 och 90 år

Alla som fyller 90 år och vil ha uppvaktning uppvaktas i hem eller på vård- omsorgsboende. 80-åringarna bjuds in till en gemensam födelsedagsfest en gång per år.

Stödjande samtal

I olika livsskeden kan det vara skönt att prata med någon som lyssnar. Vem som helst kan höra av sig för samtal med diakon eller präst.

Internationella gruppen

Vi samlar in pengar till många viktiga internationella projekt inom Svenska kyrkan genom olika aktiviteter! Gruppen planerar olika händelser i församlingens liv, samlar in pengar och hjälper till att sprida kunskap och engagemang om hur världen ser ut och hur vi kan hjälpa. Läs mer

Kristina Blomberg

Kristina Blomberg

Holmsunds församling

Diakon

Kristina Mellberg

Kristina Mellberg

Holmsunds församling

Diakoniassistent

Anneli Almqvist

Anneli Almqvist

Holmsunds församling

Diakon, EFS-konsulent