Stöd och hjälp

Gemenskap, engagemang, samtal, möten, hjälp och stöd - Kyrkans diakonala arbete är till för alla.

I Holmsunds församling finns utbildad personal som lyssnar och ger stöd. Du kan få hjälp med allt från sorg till relationsproblem eller att söka ekonomiskt stöd.

Diakonin grundar sig i medmänsklig omsorg, förebilden finns hos Jesus. Han såg människan med kropp, själ och ande oavsett position i hennes sociala sammanhang. Diakonal omsorg handlar om att bekräfta och värna om varje människas rätt till egenmakt, värdighet och delaktighet. 

 

Stödtelefon 090-70 61 04

Behöver du någon att prata med?  

Ring gärna Holmsunds församlings stödtelefon 090-70 61 04.

Tala in ett meddelande med ditt namn och telefonnummer så hör vi av oss så snart vi kan.

Välkommen med ditt samtal!  

 

 

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Samtalsstöd, ekonomiskt stöd 

I Holmsunds församling finns utbildad personal som lyssnar och ger stöd. Du kan få hjälp med allt från sorg till relationsproblem eller att söka ekonomiskt stöd. 

Samtalsstöd; Med en präst eller diakon kan du prata om allt. För präster och diakoner är tron på Gud självklar, men du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller vara troende. Alla präster och diakoner har tystnadsplikt.  

Ekonomiskt stöd; Alla kan vi råka ut för att något inträffar som leder till tillfällig eller långvarig ekonomisk nöd. Då kan det vara till hjälp att få vägledning och det kan församlingens diakoniarbetare bidra med.  

Besök på Vård och omsorgsboenden och i hemmet

Vi besöker regelbundet vård- och omsorgsboenden i församlingen och firar andakt och sjunger tillsammans. På seniorboendet i Holmsunds centrum ordnar vi regelbundet gemenskapsträffar i samvarolokalerna där vi fikar och sjunger tillsammans eller har något annat program.  Vid behov eller önskemål gör vi även enskilda besök i hemmet. Kontakta oss gärna om du önskar besök! 

Hållplatsen

En mötesplats i centrala Holmsund med verksamhetscafé och enskilda samtal. Läs mer här.

Kyrkans Besökstjänst

För att skapa stunder av samvaro och för att bryta ensamhet och utanförskap finns Kyrkans besökstjänst. I den verksamheten kan man få chans att lyfta någon annans vardag genom besök i hemmet eller på boendet, att ledsaga till samlingar på äldreboenden, eller på annat sätt vara till stöd för någon annan. 

Kyrkans besökstjänst består av ideella och anställda som vill bidra till ökad trygghet och omsorg i närsamhället. Vi besöker människor som vill ha sällskap, ska uppvaktas, eller behöver vår hjälp med något. 

Som ideell i besöksgruppen utbildas du i vad det innebär att vara kyrkans utsända till människor som befinner sig i utsatthet och att komma till insikt om uppgiften är något som skulle passa dig. 

Leva vidare-grupp

Vi erbjuder samtal i grupp till de som mist en nära anhörig. Läs mer

Diakoni internationellt:  

Det finns som vi alla vet många människor på vår jord som lider av svält, krig och korruption. Svenska kyrkans internationella arbete är också en del av vårt diakonala arbete så därför arrangerar församlingen insamlingsevent några gånger per år i samband med ACT Svenska kyrkans insamlingskampanjer.  Ett exempel är 1a Advent då Hållplatsen har hantverksförsäljning och loppis, samtidigt i Obbola kyrka och på Salteriet har vi försäljning av bröd mm till förmån för ACT Svenska kyrkan (svenska kyrkans internationella arbete). Denna typ av aktiviteter ordnas även under våren, förutom regelbundna kollekter i våra gudstjänster. 

Internationella gruppen som samordnar detta består av anställda, förtroendevalda och andra som är intresserade av att hjälpa till. Du är välkommen att vara med! 

Ideella uppdrag:  

Tillsammans kan vi göra skillnad! Läs mer