Meny

Diakoni

Gemenskap, engagemang, samtal, möten och råd och stöd. Kyrkans sociala arbete är till för alla.

Diakoni är kyrkans sociala arbete och handlar om möte mellan människor i olika livssituationer. I arbetet länkas kyrka och samhälle ihop, samarbete och kontakter med socialtjänst, kommun, vårdinrättningar, försäkringskassa och ideella organisationer finns.

Diakonin grundar sig i medmänsklig omsorg, förebilden finns hos Jesus. Han såg människan med kropp, själ och ande oavsett position i hennes sociala sammanhang.

Diakonal verksamhet i Holmsunds församling

Hållplatsen

En mötesplats i centrala Holmsund där människor och organisationer möts. Läs mer här.

Kyrkans Besökstjänst

För att möta behov och ta tillvara på ideella resurser finns Kyrkans besökstjänst. I den verksamheten kan man få chans att lyfta någon annans vardag genom besök i hemmet eller på boendet, att ledsaga till samlingar på äldreboenden, eller på annat sätt vara till stöd för någon annan.

Kyrkans besökstjänst består av ideella och anställda som vill bidra till ökad trygghet och omsorg i närsamhället. Vi besöker människor som vill ha sällskap, ska uppvaktas, eller behöver vår hjälp med något. Som ideell utbildas du  i vad det innebär att vara kyrkans utsända till människor som befinner sig i svåra situationer och att komma till insikt om uppgiften är något som skulle passa dig. Anmäl gärna ditt intresse till Anneli Almqvist eller Kristina Blomberg.

 

Kvinnogrupp 

En grupp som vänder sig till nysvenska som bor i församlingen. Vi träffas för gemenskap, samtal och kreativa verksamheter.

Middagar

En gemenskap över ett mål mat mitt i vardagen för församlingsbor. Läs mer

Samtalsgrupp om Sorg

Vi erbjuder samtal i grupp till de som mist en nära anhörig. Läs mer

Församlingcafe och Gokväll

Två samlingar i gemenskap kring ett föredrag och fika. Gokväll är i Solbackakyrkan  och Församlingscafe i Obbola kyrka  i samarbete med Obbolas kyrkliga syförening. Dessa verksamheter är vilande under Coronapandemin.

Hembesök

Alla kan inte ta sig till kyrkan så vi besöker dem som kan behöva få ett besök eller behöver någon att prata med. Under coronapandemin och gällande restriktioner gör vi få hembesök men vi träffas gärna utomhus för möte och samtal.

Andakter på vård- och omsorgsboende

Vi besöker regelbundet vård- och omsorgsboenden i församlingen och firar andakt och sjunger tillsammans.

Uppvaktning av de som fyller 80 och 90 år

Alla som fyller 90 år och vill ha uppvaktning uppvaktas i hem eller på vård- omsorgsboende. 80-åringarna bjuds in till en gemensam födelsedagsfest en gång per år. Under Coronapandemin hittar vi alternativa vägar att uppvakta jubilarerna.

Stödjande samtal

I olika livsskeden kan det vara skönt att prata med någon som lyssnar. Vem som helst kan höra av sig för samtal med diakon eller präst. Se kontaktinformation längst ner på sidan.

Internationella gruppen

Vi samlar in pengar till många viktiga internationella projekt inom Svenska kyrkan genom olika aktiviteter. Gruppen planerar olika händelser i församlingens liv, samlar in pengar och hjälper till att sprida kunskap och engagemang om hur världen ser ut och hur vi kan hjälpa. Läs mer

Kristina Blomberg

Kristina Blomberg

Holmsunds församling

Diakon

Kristina Mellberg

Kristina Mellberg

Holmsunds församling

Diakoniassistent

Anneli Almqvist

Anneli Almqvist

Holmsunds församling

Diakon