Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Samtalsgrupper

I mindre grupper träffas vi och samtalar om livet och tro.

Bibel-bokcirkel

I Bibel-bokcirkeln finns chansen att fundera över liv och tro, i en trygg gemenskap. Vid våra träffar läser vi bibeltexter och delar reflektioner, frågor och tankar som texterna väcker. Den som vill är välkommen med i gruppen.

Ledare Anna Frosteblad

Sorgegrupp

Vi erbjuder kostnadsfria samtal i grupp med 4-7 deltagare till de som mist en nära anhörig. Det kan vara bra att dela sin upplevelse av sorg och att höra hur andra känner och minns. Vi tillämpar tystnadslöftet – ”det som sägs i rummet stannar där”. Vi inbjuder till samtalsgrupp höst- och vårtermin.

Samtalsledare är Gunnar Berggren och Elisabet Jonsson