Foto: Kristina Strand Larsson

Samtalsgrupper

I mindre grupper träffas vi och samtalar om livet och tro.

Samtalsgrupp

I samtalsgruppen finns chansen att fundera över liv och tro, i en trygg gemenskap. Vid våra träffar läser vi bibeltexter och delar reflektioner, frågor och tankar som texterna väcker. 

Kontakt Maggan Rehnberg

Sorgegrupp

Vi erbjuder kostnadsfria samtal i grupp med 4-7 deltagare till de som mist en nära anhörig. Det kan vara bra att dela sin upplevelse av sorg och att höra hur andra känner och minns. Vi tillämpar tystnadslöftet – ”det som sägs i rummet stannar där”. 

Kontakt Kristina Blomberg

Katekumenat -vuxenväg till tro

Söker du ett sammanhang där du som vuxen kan samtala och reflektera över livsfrågor? Då kan katekumenatet var någonting för dig. Det vänder sig till vuxna och som är nyfikna på eller söker en tro och som vill utforska vilka andliga upptäckter som kan göras inom kyrkan.

Katekumenatet är ett sätt för församlingen att möta och ta emot vuxna som söker undervisning och som vill finna en tro. Samtalen utgår från deltagarnas egna frågor och livserfarenheter. Dessa får möta Bibelns berättelser, kristen tradition och kyrkans liv.

Kontakt Maggan Rehnberg