Foto: Kristina Strand Larsson

Samtalsgrupper

I mindre grupper träffas vi och samtalar om livet, döden och tro.

Samtalsgrupp

I samtalsgruppen finns chansen att fundera över liv och tro, i en trygg gemenskap. Vid våra träffar läser vi bibeltexter och delar reflektioner, frågor och tankar som texterna väcker. 

Kontakt Maggan Rehnberg

Leva vidare-grupp

Vi erbjuder samtal i grupp till de som mist en nära anhörig. 

När man förlorar sin närmaste livskamrat förändras hela livet. Det är många känslor och tankar som kommer fram. Då kan det vara ett stöd och en hjälp i sorgen att prata med andra som också har mist en närstående. Man kan känna igen sig själv i det som andra beskriver.  

I gruppen samtalar vi om vad som hänt, vad som blivit annorlunda och vad som kan hjälpa oss i sorgen. Tanken är att man också ska kunna dela det som känns svårt och tungt. En präst och en diakon leder gruppen och det som sägs i gruppen stannar där. 

Det är totalt 6 träffar, varje tillfälle börjar med en fikastund, sedan delar vi tankar kring dagens ämne: Den sörjandes egen livsberättelse, Livet tillsammans, tillsammans kring döden, tiden efter dödsfallet, vardagen och framtiden, möjligheter att gå vidare. 

Gruppen har mellan 3–7 deltagare och det kostar ingenting att delta. 

Kontakt Kristina Blomberg

Livsfrågor och tro?

Nu startar vi en samtalsgrupp för dig som är vuxen och vill mötas i frågor om livet.