Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkoval 2021

Slutgiltigt resultat är nu klart

Nomineringsgrupperna i pastoratet