Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkoval 2021

Här publicerar vi information om kyrkovalet 2021

Valnämnden informerar
Söndagen den 19:e september är det dags för kyrkoval och följande vallokaler håller öppet mellan klockan 11.00 – 13.00 och 16.00 – 20.00.
Knäred: Församlingshemmet, Kyrkvägen 15
Hishult: Församlingshemmet, Tingsbackevägen 3
Ränneslöv/Ysby: Prästgården, Byvägen 6 Ränneslöv
Våxtorp/Hasslöv: Församlingshemmet Kyrkvägen 13 Våxtorp
Veinge/Tjärby: Församlingshemmet Veinge By, Veinge

Förtidsröstning kan ske på Pastorsexpeditionen Brödåkravägen 15 i Ysby
enligt följande:
Den 6/9 – 10/9 samt den 13/9 – 18/9 klockan 10.00 – 12.00.
Torsdagen den 9/9 och den 16/9 även öppet mellan klockan 17.00 – 20.00.

Nytt för i år är, att på valdagen den 19/9 håller expeditionen i Ysby öppet
klockan 11.00-15.00 och 18.00 – 20.00

Det går bra att beställa kyrktaxi till vallokalen.

 Vi vill också påminna om, att i kyrkovalet har alla som fyllt 16 år rösträtt och vi ser fram emot ett högt valdeltagande!

Den 19 juli öppnar Kandidatvisningen. Då kan du söka efter nomineringsgrupper och se listor på alla kandidater på svenska kyrkans sida Nomineringsgrupper och kandidater.

Det kommer att gå att söka antingen på postnummer eller på församling och resultaten visar alla nomineringsgrupper på kyrkomötesnivå, stiftsfullmäktigenivå och kyrkofullmäktigenivå, det vill säga, de tre val som du kan rösta till i kyrkovalet. I Kandidatvisningen kommer du också att kunna se länkar till nomineringsgruppernas hemsidor.