Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkoval 2021

Här publicerar vi valinformation om kyrkovalet 2021

För nomineringsgrupper i Höks pastorat

Utbildningar

Valkansliet har tagit fram en e-utbildning för nomineringsgrupperna. Det är en e-utbildning som beskriver regelverk och viktiga datum för nomineringsgrupperna samt innehåller en skärminspelad manual för Grupp- & kandidatsystemet.

Viktiga datum 2021

 ·         9 mars öppnar Grupp- och kandidatsystemet för registrering av kandidater och valsedelsbeställningar.

·         15 april stänger Grupp- och kandidatsystemet för anmälan av grupper och registrering av kandidater samt beställning av valsedlar.

·         juni – juli valsedelsleveranser

Observera!

Eventuell namnändring av en gruppbeteckning eller ansökan om ny gruppbeteckning skickas skriftligen till stiftsstyrelsen.

Kyrkorådet i Höks pastorat har givit AU i uppdrag att utforma likvärdiga ramar för nomineringsgruppernas annonsering i LT som delas ut till alla hushåll i Laholms kommun på lördagar. AU:s ordförande har varit i kontakt med annonsavdelningen på Laholms Tidning
och kommit överens om följande: Annonsstorlek 83-88 mm, att pastoratet står för kostnaden och att annonsen måste bokas senast på måndag fm., om man vill ha den införd i lördagens gratistidning.

AU bestämde vid sitt sammanträde 2021-02-02 att annonsen bokas via expeditionen för pastoratet enligt mall och exempel se nedan.