Dop

Dags för dop? Här hittar du information!

Dopet är en fest i guds familj

Vill du låta döpa ditt lilla barn? Eller är du ung eller vuxen och vill bli döpt själv? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj.

Den som döps blir samtidigt medlem i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan döper både barn och vuxna

Små barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Man behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot.

Var? Det finns tre alternativ:

  1. Vi rekommenderar att dop sker i kyrkan under en gudstjänst eller mässa. Titta på vår kalender för att få en uppfattning om vilka tider vi brukar hålla gudstjänst och mässa. I Högsby till exempel är det som regel mässa på söndagar klockan 11. Det finns många fördelar med detta.
  2. Det går även att boka tid för enskild dophögtid i kyrka eller församlingshem. Lördag eftermiddag till exempel är ingen ovanlig tid för detta.
  3. I undantagsfall kan prästen komma hem till er för att förätta dopet där. Huvudregeln för detta är  att det ska finnas speciella skäl. Ibland är en familjemedlem handikappad till exempel. Du kanske har något annat personligt skäl.

Ålder?

Det finns ingen regel, men de flesta väljer att döpa sitt barn när det är en till tre månader gammalt. Ibland har det inte blivit av. Det är till exempel inte ovanligt att man kommer till skott med sitt andra barn, och då brukar vi tillsammans också döpa storebror eller storasyster som kanske är 2-3 år. En del barn säger själva att de vill bli döpta, kanske 7-9 år gamla. Många ungdomar vill konfirmationsläsa och då är det naturligt med dop under läsningens gång. Vuxendop, slutligen, är visserligen ovanligt men inte alls unikt.

Innan

Är det första gången rekommenderar vi att vi ses i kyrkan där vi kan peka och visa hur det kommer att gå till. Har ni nyligen varit med om dop så kommer prästen gärna hem för att träffa er. Ett annat, självklart, val är att ni kommer till pastorsexpeditionen. Prästen berättar gärna mer om dopet vid detta samtal. Det är viktigt att du frågar om något verkar oklart eller tveksamt, annars utgår kanske prästen från att du känner dig helt trygg med dopets innebörd.

Klädsel

Kyrkan lånar gärna ut en så kallad dopklänning (unisex). Många familjer har en sådan själva som man vill använda. Gränsen går ungefär vid halvåret, sedan är barnet för stort och därefter gäller valfri klädsel.

I kyrkan

Dopfamiljen brukar komma ungefär 15 minuter innan avtalad tid. De flesta kyrkor har ett rum i anslutning till stora porten där det passar att göra sig i ordning. Därefter kan man gå fram längs mittgången tillsammans med prästen under klockringningen. Alternativt har dopfamiljen gått fram och satt sig längst fram till höger några minuter innan klockslaget.

Gudstjänsten

Själva dopakten tar inte så lång tid, 10-15 minuter. Om den sker tillsammans med en vanlig gudstjänst eller mässa så brukar den börja efter ungefär 20 minuter. Om det är en enskild akt t ex på lördag brukar man räkna med 20 minuter.

  • Dopkandidat, föräldrar och faddrar står bakom dopfunten, vända mot församlingen.
  • Vi börjar med en doppsalm som ni har valt.
  • Ibland läser mamma eller pappa den inledande bönen.
  • Ni får ett dopljus och ett dopminne (dopbevis) efter akten.

Efteråt

Om det är praktiskt möjligt och du vill så står församlingshemmet till ert förfogande för dopkaffe. Det kan vara ett trevligt alternativ, särskilt om man som småbarnsfamilj kanske har det lite rörigt hemma. Ibland tas en mindre avgift ut för städning. Lyssna med prästen!

Teori och teologi…

  • Vad är dopet egentligen? Man blir kristen. Detta är dopets teologiska innebörd och hör inte ihop vare sig med namn eller att välkomna ett nytt liv. I Svenska kyrkans tradition är dopet ett av två ”sakrament” som bara en prästvigd har behörighet att förrätta (det andra är nattvarden). Genom dopet blir man en Jesu efterföljare, en kristen. Rent formellt blir man inskriven som medlem i Svenska kyrkan – dopet är medlemsgrundande.
  • Om jag redan är döpt i en annan kyrka...? I ekumenisk anda erkänner vi idag giltigheten i alla kristna dop.

I Apostlagärningarna 8:37 ges det normerande exemplet där en etiopier fått lyssna till evangeliet och ger sitt gensvar: ”Här finns vatten. Är det något som hindrar att jag blir döpt?”