Begravning

Här kan du läsa mer om begravning

Begravningen är ett sätt att säga farväl

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

Under begravningsgudstjänsten får vi tillfälle att sörja och visa kärlek och respekt för den döda. Om du vill kan du tacka för vad personen gett dig, eller säga förlåt för saker som inte blivit så bra mellan er.

Genom begravningsgudstjänsten visar vi också respekt för kroppen. Den läggs till vila och prästen lyser frid över den som dött och överlåter henne eller honom i Guds omsorg och kärlek.

Minnesstunden ger tillfälle att minnas tillsammans

Efter gudstjänsten är det vanligt att de som varit där samlas för en stunds gemenskap. Det ger tillfälle att prata och dela med sig av minnen från den döda. Mitt i sorgen kan det ge kraft att se släkt och vänner samlade för ett respektfullt avsked och för många blir begravningen en viktig del av sorgearbetet.

Begravningsombud

Begravningsombud är en person som är utsedd att granska begravningsverksamheten hos huvudmannen (Högsby pastorat).

Länsstyrelsen har förordnat Monika Olsberg, som begravningsombud i samtliga församlingar i Högsby kommun från och med 1 januari 2019 till och med 31 december 2022 eller till dess Länsstyrelsen förordnar på annat sätt. 

Monika Olsberg kan nås på telefon 072-245 66 36 eller e-post monika.olsberg@gmail.com

Samtal om sorg

I svåra tider kan man behöva någon att prata med. Nedanför hittar du mer information om hur Högsby Pastorat kan hjälpa dig.

Samtal om sorg

Vi erbjuder stöd i sorg, enskilt eller i grupp.