Om församlingen

Hjärnarp-Tåstarp är en av församlingarna i Ängelholms kommun.

Församlingen är en del av Lunds stift.

Hjärnarp-Tåstarps församling är en av Ängelholms kommuns församlingar, som alla hör till Lunds stift. 

En församling utgör ett visst geografiskt område. Hjärnarp-Tåstarps församling sträcker sig från sydsluttningen av Hallandsås till Tåstarp.

Församlingen leds tillsammans av domprosten och kyrkorådet. De ansvarar för ledning, samordning och tillsyn inom församlingen.

Våra viktigaste uppgifter

En församling har som grundläggande uppgifter att undervisa och att arbeta med diakoni, som är kyrkans sociala arbete. Att fira gudstjänst och arbeta med mission hör också till de grundläggande uppgifterna. Många kommer dessutom till kyrkan för att fira dop, bröllop och konfirmation, eller för att delta i en begravning. 

Församlingen har en församlingsinstruktion. Det är ett dokument som berättar mer om vad församlingen är och vill vara.

Kyrkan är en demokratisk organisation

Demokratin är viktig för kyrkan. Församlingen har ett kyrkofullmäktige, som består av folkvalda representanter från olika nomineringsgrupper. Kyrkovalet sker vart fjärde år i alla delar av Svenska kyrkan. 

I kyrkofullmäktige i Hjärnarp-Tåstarps församling fördelas 5 mandat mellan

Levande Kyrka i Hjärnarp-Tåstarps församling (12 mandat)
Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (3 mandat).

Kyrkofullmäktige utser ett kyrkoråd, som fungerar som en styrelse för församlingen. 

Kontakt, faktureringsrutiner, nyheter, församlingsinstruktion och GDPR

Kontakt

Vem söker du? Här finns kontaktuppgifter till personal och förtroendevalda.

Faktureringsrutiner

Till våra leverantörer

Nyheter

På förstasidan visas de senaste nyheterna. Har de försvunnit där kan du söka dig bakåt här.

Församlingsinstruktion

För varje församling ska det finnas en församlingsinstruktion som utarbetas av kyrkoherden och kyrkorådet i samråd med domkapitlet.

Församlingen är den del av Lunds stift

Lunds stift

Välkommen till Lunds stift - ett av Svenska kyrkans 13 stift. Stiftet består av 148 församlingar i Skåne och Blekinge. Vår biskop heter Johan Tyrberg.

Välkommen till församlingens kyrkor och andra platser