Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Församlingsinstruktion

För varje församling ska det finnas en församlingsinstruktion som utarbetas av kyrkoherden och kyrkorådet i samråd med domkapitlet.

 

Instruktionen skall vara ett instrument för att tydliggöra vad församlingen är och gör.

Församlingsinstruktion ska alltid uppdateras och pånytt fastställas och lämnas in till stiftet efter varje kyrkoval och vid nytillsättning av kyrkoherde.

Den senaste församlingsinstruktionen finns att läsa nedan: