Församlingsinstruktion

För varje församling ska det finnas en församlingsinstruktion som utarbetas av kyrkoherden och kyrkorådet i samråd med domkapitlet.

 Arbetet med att uppdatera församlingsinstruktionen påbörjas under hösten 2021.

Instruktionen skall vara ett instrument för att tydliggöra vad församlingen är och gör.

Församlingsinstruktion ska alltid uppdateras och pånytt fastställas och lämnas in till stiftet efter varje kyrkoval och vid nytillsättning av kyrkoherde.

Den senaste församlingsinstruktionen finns att läsa nedan: