Internationella gruppen

Engagemang över gränserna

I vår församling har vi tidigare haft ombud i kyrkans internationella  organisationer, som Lutherhjälpen, Svenska kyrkans mission och  Svenska kyrkan i utlandet.

Nu finns internationella gruppen som tillsammans jobbar med  solidariskt arbete i församlingen.
Vad vi gör? Det beror på dem som är med.
Är du intresserad kontakta Johannes.