Internationella gruppen

Engagemang över gränserna

I vår församling har vi tidigare haft ombud i kyrkans internationella  organisationer, som Lutherhjälpen, Svenska kyrkans mission och  Svenska kyrkan i utlandet.

Nu finns internationella gruppen som tillsammans jobbar med  solidariskt arbete i församlingen.
Vad vi gör? Det beror på dem som är med.
Är du intresserad kontakta Johannes.

Eckhard och Iris med flera packar skänkta kläder som körs till Estland

Klädinsamling till Estland

Grimetons prästgårdskällare måndag 30 mars 16.00 - 20.00 och tisdag 31 mars 16.00 - 20.00