Foto: Gustaf Hellsing

Restriktioner kring Covid-19

Gäller from måndag 23 november

Restriktioner med anledning av Covid-19

Vid frågor om Covid-19 hänvisar vi er till Folkhälsomyndigheten

20-11-17
Ledningsgruppen och kyrkorådets ordförande har enats om följande åtgärder.

- Från och med den 23 november – 22 december gäller:

Gudstjänster
- Planerade gudstjänsttider blir istället öppen kyrka i Herrljunga, Hudene, Kyrkans hus i Annelund, Skölvene och Alboga. (Fåglavik och Fölene tas ej i anspråk för öppen kyrka). Kyrkklockorna ringer på planerad gudstjänsttid som en uppmaning till bön.

- Webb-andakter

- Beställ din gudstjänst: Boka en präst för att fira gudstjänst/andakt eller tacksägelse (max 8 personer, exkl. medverkande)
För mer information ring Harry Hultén, komminister 0513-201 04

Kyrkliga handlingar
- Kyrkor som tidigare (max 8 personer, exkl. medverkande)

Begravning
-
Regeringen har beslutat att tillåta upp till 20 personer exkl. medverkande att närvara vid begravningar.
-Begravning kan ske på kyrkogården, men samma maxantal gäller där.

Dop och vigsel 
-får det vara max 8 personer exkl. medverkande

Barn/konfirmand/ungdomsverksamhet
-ställs in tillsvidare

Diakonimottagning
-Öppet i Kyrkans hus Herrljunga torsdagar 12.30-14.30
-För bokning till Kyrkans hus i Annelund
Ring diakon Anna Löfgren tel: 0513-201 28

20-11-11

På grund av de särskilda restriktionerna som nu gäller för vår region:

- Gudstjänster sker enligt annonsering.

- Barn och ungdomsverksamhet pågår som planerat

- Större samlingar och öppen verksamhet för vuxna ställs in eller begränsas till ett mindre antal besökare.

- Viss verksamhet sker i mindre grupper i samförstånd med ledaren för gruppen.

20-07-15

Nytt beslut om restriktioner med anledning av Coronapandemin
 
Faran är inte över med Coronapandemin och vi behöver alla göra vad vi kan för att hålla nere smittspridningen och följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Men vi ser en trend till ett mer normaliserat läge i samhället och sjukvården är mindre belastad i dag än för en månad sedan. Regeringen har lättat på bl.a. reserestriktioner o.s.v. Det är nu dags för oss att lätta på de restriktioner som vi har tillämpat den senaste tiden.

Barn och ungdomsverksamheten har fått klartecken att från och med augusti starta upp sin verksamhet enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär bl.a. att konfirmandläger genomförs första veckan i augusti.

Diakoni och verksamheter för daglediga fortsätter att arbeta under restriktioner som gällt de senaste månaderna. Vi försöker skapa verksamheter för att stödja det sociala livet i mindre grupper som samlas utomhus, stor restriktivitet med hembesök i okända miljöer. Hålla avstånd i möte med andra samt i övrigt i enlighet med Folkhälsomyndighetens restriktioner.

Körverksamheten har pekats ut som en riskfaktor i smittspridning och det görs nu forskning på området som visar att det ska till stora avstånd ca 2,5 meter för att säkerställa att smittspridning inte sker. Detta gör att vi fortsatt är restriktiva med körsång.

Gudstjänster och kyrkliga handlingar kommer från och med v. 33 firas igen utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
Vi kommer fira gudstjänst i de kyrkor som har rinnande varmt vatten och tillgång till toalett. Vi begränsar även antalet besökare utifrån storleken på kyrkan.
Aktuella kyrkor är Fölene, Herrljunga, Hudene, Skölvene och Alboga kyrkor samt Kyrkans hus Annelund. Dessa kyrkor och begravningskapellet är de som står till förfogande för kyrkliga handlingar.

Vardagsmässan i Herrljunga på onsdagar kommer starta 12 aug där endast bröd kommer att delas. Mässor i övrigt väntar vi med.

För att minska smittspridningen vid dessa sammankomster kommer vi spärra av varannan kyrkbänk och visa omsorg gentemot varandra genom att hålla avstånd. Det kommer finns tillgång till handsprit och handtvätt. Max antal på en samling är 45 personer i de stora kyrkorna. I Kyrkans hus i Annelund och Fölene kyrka begränsas till max 20 personer och i Begravningskapellet 15 personer.
                                           

                                            Välkomna att delta!
                                         Thomas Elg, kyrkoherde​

20-03-27

Regeringen förbjuder allmänna sammankomster med mer än 50 personer, meddelar statsminister Stefan Löfven (S). Beslutet träder i kraft på
söndag 29 mars. Den som bryter mot förbudet kan straffas med
böter eller fängelse.

– Det är ingen allmän rekommendation, utan ett skarpt förbud från regeringen, säger inrikesminister Mikael Damberg (S) under pressträffen.

Förbudet som presenterades 27 mars gäller tillståndspliktiga allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det innebär att privata evenemang, kollektivtrafik, skolverksamhet och besök i affärer inte omfattas av förbudet.

Tar fram allmänna råd
För alla de tillställningar som inte omfattas av de nya reglerna kommer Folkhälsomyndigheten att ta fram allmänna råd. 

Stefan Löfven säger också att man måste vara beredd på att fler åtgärder kommer att vidtas. Den som bryter mot råd och anvisningar genom till exempel en onödig resa eller genom att vara ute bland folk tar på sig ett stort ansvar.

– Alla vi som individer måste ta vårt ansvar. Vi kan inte lagstifta och förbjuda allt. Det handlar om folkvett


2020-03-19

Vi lever i en svår och ansträngd tid just nu med många stora förändringar. Dessa förändringar gör stora ingrepp i vår vardag men är kanske livsavgörande för många. Det är därför med stor smärta och stort allvar som många beslut som tas nu. Beslutet nedan är fattat utifrån vårt arbetsmiljöansvar och har sin grund i en risk och konsekvensanalys som är gjord utifrån våra anställda medarbetare utifrån ett smittspridningsperspektiv. Handhygien med tvätt under varmt vatten och med tvål i kombination med att hålla avstånd är det enda som biter på virusspridning. Det gör att vi är rekommenderade att använda större kyrkor och kyrkor med möjlighet till god handhygien.

För att kunna upprätthålla en så bra arbetsmiljö vad det gäller smittspridningen av Coronaviruset har vi vidtagit följande åtgärder

Beslutet gäller från och med 20-03-23:
Vi stänger alla kyrkor som inte har rinnande varmt vatten för verksamheter (gudstjänster och kyrkliga handlingar). Dessa kyrkor är: Bråttensby, Remmene, Eggvena, Jällby, Södra Björke, Grude, Vesene, Molla, Hov, Källunga, Od, Alboga, Mjäldrunga, Eriksberg, Broddarp och Öra.

Vi hänvisar till Fölene, Herrljunga, Hudene, Fåglavik, Skölvene och Kyrkans hus i Annelund. Vad det gäller begravningar också till Begravningskapellet i Herrljunga.
Undantag görs för redan inplanerade kyrkliga handlingar. Här gäller särskilda föreskrifter för att upprätthålla så god handhygien som möjligt.
Gudstjänster läggs om från och med måndagen den 23 mars.

Vid gudstjänst och kyrklig handling skall dörrar till kyrkorna hållas öppna vid ankomst och utgång så att kontakt med handtag och dylikt undviks så långt som möjligt. Dörrar kan vara stängda under gudstjänst.

Kollektupptagning sker genom swish, vi hanterar inte kontanter så länge restriktionerna gäller. Detta beslut gäller från och med den 2020-03-19.
Låt oss arbeta för att sprida hoppets och glädjens budskap, evangeliet om Jesus Kristus. Vi ska under ständig bön och samverkan, tillsammans bära varandra bördor för att övervinna den prövning som nu drabbar oss alla på olika sätt. Vi ber med vår biskop Åke:

”Gud. Du som är alltings ursprung och mål, Du som är den kosmiska omsorgens källa, vi ber till Dig för alla som lider i dessa tider, för alla som är så svårt sjuka att livets slut kan nalkas, för alla som saknar en trygg plats i tillvaron. Gud, låt Din omsorg också få bli tydlig för dem – mitt i allt och trots allt. Var med alla som är medarbetare för livets skull och led också var och en av oss alla steg mitt i det svåra. Gud, Du är vår herde också i den mörkaste dal. Amen.”

Thomas Elg, kyrkoherde (i samråd med Herrljunga pastorats arbetsutskott)

Viktig information från Herrljunga kommun

20-08-06

Följ gärna utvecklingen och de riktlinjer som nu gäller i kommunen.

http://herrljunga.se/funktioner/viktigt-meddelande/2020-03-26-herrljunga-kommun-vidtar-atgarder-for-att-forhindra-spridning-av-coronaviruset.html

20-04-14

Coronaviruset har fått samhällsspridning – finns även i Herrljunga
För några veckor sedan informerade Folkhälsomyndigheten om att coronaviruset och sjukdomen i dess spår, covid-19, har fått samhällsspridning. Det vill säga: Den finns i varje samhälle, även hos oss i Herrljunga.

Läs mer på
http://herrljunga.se/covid-19/nyheter-coronaviruset/2020-04-14-coronaviruset-har-fatt-samhallsspridning---finns-aven-i-herrljunga.html

20-03-12

Kommunen har beslutat att alla samlingar på servicehus och äldreboenden ställs in med omedelbar verkar på obestämd tid. Detta innebär att andakter, gudstjänster och andra grupper som vi har på dessa institutioner ställs in med omedelbar verkan. Detta gäller även besöksgruppsverksamhet och hembesök.