Villa Skärgården

Rehabilitering och arbetsträning i stödjande miljö

Arbetet i Villa Skärgården är en förlängning av det diakonala arbetet. Herrestads församling har byggt upp en diakonal verksamhet för att möjliggöra för dig med utmattningssyndrom att komma tillbaka i arbete och få möjlighet att stärkas i hälsa och egenmakt. Vi utgår från en kristen människosyn om alla människors fulla och lika värde och värdighet och verkar för att varje människa ska få växa och utvecklas efter sina förmågor.

På ett kvalitativt sätt bygger vi upp en verksamhet med tyngdpunkt på rehabilitering, vidare arbetsträning i församlingens verksamheter och i en utveckling praktik på annan arbetsplats för att komma vidare ut i arbetslivet. Med i processen finns alltid handläggare från sändande part.

Målgrupp och syfte

Vi vänder oss till dig med utmattningssyndrom. Du kan ha varit sjukskriven en kortare eller längre tid. Vi vill vara ett stöd för dig på din väg till ett hållbart liv på både insidan och utsidan. I mötet mellan oss vill vi öppna utrymme för skaparkraft och levnadsglädje, trots att livet också bjuder det oönskade. Genom MARY-metoden handleder vi dig i rehabilitering, arbetsträning och praktik där din person står i fokus. Läs mer om Mary-metoden på separat sida. 

Hur får du en plats här?

Genom två sändande parter som tex. arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Tillsammans med din handläggare är du välkommen att boka tid för ett studiebesök. Det går också att komma på studiebesök själv men görs i samråd med handläggare. Vid beslut om att börja rehabilitering/arbetsträning hos oss bokas tid för inskrivningssamtal. Under samtalet bestäms också startdatum.

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där.

Sören Kierkegaard, filosof och teolog